Nie szczędźcie obietnic i podarunków, żeby zdobyć wieści. Nie żałujcie pieniędzy, bo pieniądz w ten sposób wydany, zwróci się stukrotnie.
Sun Zi 

BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU

Od zarania dziejów człowiek potrzebował wywiadu gospodarczego aby zapewnić sobie rozwój i bezpieczeństwo na poziomie gwarantującym przetrwanie. Także obecnie utrzymanie się na rynku i pokonanie firm konkurencyjnych wymaga dostępu do uporządkowanej, starannie opracowanej, rzetelnej i aktualnej wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości biznesowej. 

 

Informacja jest podstawowym i niezbędnym elementem podejmowania decyzji. Nie wyobrażamy sobie prowadzenia przedsiębiorstwa bez zabezpieczenia dostępu do informacji o konkurencji, rynku, prognozach gospodarczych. Zawarcie kontraktu, czy wydanie towaru z odroczonym terminem płatności stało się niemożliwe bez uprzedniej kontroli wiarygodności kontrahenta, przyjęcia zabezpieczenia, poręczenia i weryfikacji ich autentyczności. 

 

Żaden konstruktor, czy naukowiec nie tworzy nowego dzieła wyłącznie w zaciszu swojej pracowni. W pierwszej kolejności zapoznaje się z opracowaniami konkurencyjnymi, publikacjami, informacjami o planowanych wdrożeniach oraz stara się uzyskać informacje o stanie wiedzy i postępie prac innych zespołów, by nie powielić ich działań, czy nie zmarnować swojego wieloletniego wysiłku opublikowaniem pracy o dzień za późno lub w dziedzinie w której nie ma ona szans powodzenia. 

 

Nie kupujemy już nieruchomości ufając treści dostarczonych przez sprzedającego dokumentów. Przyjmujemy je i natychmiast zlecamy ich weryfikację pod względem autentyczności, prawidłowości treści, zgodności ze stanem faktycznym oraz prawem sprzedającego do zbycia. Wiemy już, że prawidłowe autentyczne dokumenty zgodne ze stanem prawnym i księgą wieczystą wolną od obciążeń nie gwarantują, że nabyta przez nas nieruchomość pozostanie naszą własnością, a zainwestowane pieniądze nie utracone. 

 

Nowoczesna przedsiębiorczość to biznes oparty na informacji. Przedsiębiorca chcący utrzymać się na rynku i odnosić trwałe sukcesy zapewnia sobie do niej dostęp na właściwym poziomie. Robi to siłami swojego zespołu lub poprzez podmioty zewnętrzne. Do podstawowych informacji zaliczamy te o potrzebach rynku, niszach rynkowych, źródłach zaopatrzenia w towary o dobrej jakości i korzystnej cenie, rynku pracy, różnicach wynagrodzeń, cen, kursach walut i podatkach na różnych obszarach działania rynku.

 

Dobry przedsiębiorca uczy się od konkurencji. Wie gdzie się ona zaopatruje, gdzie sprzedaje, jakie ponosi koszty uzyskania przychodu, jakie formy reklamy są najskuteczniejsze. Nie bez znaczenia jest sposób pozyskiwania kadr oraz ich wynagradzanie. Kluczowe znaczenie ma dobór pracowników, wspólników i partnerów handlowych. Prawidłowe procedury, system kontroli wewnętrznej i lojalności, a także weryfikacja podwykonawców oraz kontrahentów kupujących z odroczonym terminem zapłaty sprzyja terminowej realizacji zamówień, zachowaniu płynności finansowej i pozycji na rynku. 

 

Firma, która uzyskała renomę musi wypracować metody zwalczania nieuczciwej konkurencji. Powszechne są przypadki podszywania się pod markę poprzez stosowanie zbliżonych nazw, wzorów czy haseł reklamowych. Towary są podrabiane, zastrzeżone wzory sprzedawane pod naszą lub inną marką. Konkurencja czeka na nasze błędy i potknięcia, chce uzyskać informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Podkupują pracowników, wprowadzają destabilizację i złe nastroje w naszej firmie. Piszą donosy, starają się zdyskredytować nas w oczach naszych kontrahentów i instytucji kontrolnych. Lista zagrożeń jest nieskończenie długa i zależna wyłącznie od inwencji i profesjonalizmu naszych konkurentów. 

 

Specjaliści wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego wychodzą naprzeciw potrzebom współczesnej przedsiębiorczości. Każda firma ma prawo do stworzenia własnego systemu bezpieczeństwa lub skorzystania z pomocy podmiotów zewnętrznych. 

 

Jednym z nich jest 

 

Wojbór Śladnik

specjalista ds. wywiadu gospodarczego,

bezpieczeństwa biznesowego i windykacji.

 

wywiad gospodarczy , windykacja należności  , sprzedaż kupno długu , bezpieczeństwo biznesu , ochrona dłużnika