Traktujmy dłużników przyzwoicie. Ludzie dzielą się na tych co mieli, mają lub będą mieć długi. Mimo codziennych starań, każdy z nas jest potencjalnym dłużnikiem.
Wojbór Śladnik

OCHRONA DŁUŻNIKA

Ochrona dłużnika przed agresywną i bezprawną windykacją, zarówno w wykonaniu komornika, jak i firm windykacyjnych jest zagadnieniem bardzo ciekawym i mało znanym, mimo powszechności tego zjawiska. 

 

Dłużnikowi przysługuje prawo do szacunku, godnego traktowania, poddawania się działaniom wyłącznie zgodnym z prawem. W obronie koniecznej i stanie wyższej konieczności dłużnik może się posunąć do czynów wykraczających poza granice normalnie przyjęte. 

 

Zwykłemu obywatelowi borykającemu się z problemami finansowymi, który jest nieustannie nachodzony i zasypywany wezwaniami zawierającymi informacje o zagrożeniach i konsekwencjach prawnych jakie go spotkają gdy nie spełni żądań, bardzo trudno jest racjonalnie ocenić sytuację i być rzecznikiem we własnej sprawie. 

 

Powszechnym dziś zjawiskiem jest uzyskiwanie sądowych nakazów zapłaty na należności przeterminowane. Nie znający prawa, nieświadomy, nieumiejętnie prowadzący korespondencję, czy podejmujący negocjacje dłużnik, na własną szkodę przerywa bieg przedawnienia. 

 

Bardzo często komornicy zajmują wyższe kwoty niż pozwalają na to przepisy. Przeważnie dochodzi do takiej sytuacji, gdy zostaje zajęte wynagrodzenie za pracę w dopuszczalnej wysokości oraz konto dłużnika na które wpływa pozostała część wynagrodzenia. Dłużnik nie potrafi sobie poradzić z taką sytuacją i pozostaje bez środków do życia zagwarantowanych mu przez prawo. 

 

Przeciętny dłużnik nie zna swoich praw i nie jest w stanie o nie walczyć. Potrzebny jest mu pośrednik, pełnomocnik, doradca, który na zagadnienie spojrzy bez emocji, oceni sytuację dłużnika, zaproponuje optymalne rozwiązanie i ewentualnie podejmie negocjacje z wierzycielami. 

 

Duża część dłużników bez profesjonalnego wsparcia nigdy nie spłaci swoich zobowiązań, zostaną zepchnięci na margines życia społecznego i gospodarczego. Nie będą w stanie wznowić działalności gospodarczej i otrzymać pracy z której utrzymają swoje rodziny. 

 

Mało kto wie, że istnieją legalne formy posiadania majątku, który jest praktycznie niedostępny dla egzekucji. Także, przy spełnieniu pewnych warunków formalno-prawnych dłużnik będzie mógł prowadzić działalność z której utrzyma się jego rodzina, a dochody te nie będą podlegać egzekucji.

 

Wielokrotnie zajmowałem się ochroną interesów osób przeciwko którym prowadzono agresywną windykację, często niezgodną z prawem. Moja pomoc okazała się skuteczna i umożliwiła osobom zadłużonym godne oraz względnie normalne funkcjonowanie.

 

Szanowni Dłużnicy,

nie walczcie ze swoimi problemami sami, gdy w zasięgu ręki macie skuteczną pomoc. 

 

Nie wiem jak Ty, ale ja uważam, że może się udać...  

 

Z życzeniami powodzenia 

 

Wojbór Śladnik

specjalista ds. wywiadu gospodarczego,

bezpieczeństwa biznesowego i windykacji.

 

wywiad gospodarczy , windykacja należności  , sprzedaż kupno długu , bezpieczeństwo biznesu , ochrona dłużnika