Na pewnym szkoleniu, wiele lat temu skierowano do nas pytanie, kto z państwa czytuje kryminały? Ręki nie podniósł nikt. Do dziś przeczytałem dużo książek, a żadna z nich kryminałem nie była...

Wojbór Śladnik

 PAMIĘTNIK ŚLADNIKA  

Będąc związany od ponad ćwierć wieku ze sprawami wywiadu gospodarczego, bezpieczeństwa biznesowego, windykacji, a w przeszłości także usług detektywistycznych, przeżyłem i widziałem wiele... 

 

Dla zilustrowania opisywanych w witrynie zagadnień zamieszczam kilka przykładów, najpierw jednak zwyczajowe zastrzeżenie: 

 

WSZELKIE PODOBIEŃSTWO OPISANYCH NA STRONACH TEJ WITRYNY ZDARZEŃ

DO OSÓB I WYDARZEŃ PRAWDZIWYCH JEST CAŁKOWICIE PRZYPADKOWE 

 

Miłej i pouczającej lektury życzy 

 

Wojbór Śladnik

specjalista ds. wywiadu gospodarczego,

bezpieczeństwa biznesowego i windykacji.

 

wywiad gospodarczy , windykacja należności  , sprzedaż kupno długu , bezpieczeństwo biznesu , ochrona dłużnika