Zbycie wierzytelności powinno być ostatecznością. Dobrze przeprowadzona windykacja przyniesie lepsze wyniki finansowe niż sprzedaż długu.

Wojbór Śladnik

SPRZEDAŻ KUPNO DŁUGU WIERZYTELNOŚCI

Pomagam kupić lub sprzedać długi, należności przeterminowane, bezsporne i wymagalne, pojedynczo oraz w pakietach zawierających wierzytelności od wielu dłużników. Staram się zapewnić zleceniodawcy pełne bezpieczeństwo prawne i gospodarcze przy wyborze kontrahenta, dłużnika oraz formy umowy. 

 

Musimy się jednak liczyć z tym, że ewentualny nabywca profesjonalny nie kupi długu nieściągalnego. Transakcja zostanie poprzedzona rozpoznaniem wywiadowczym. Jeżeli kupiec zdecyduje się dług nabyć i zapłacić gotówką, to oznacza, że my sami także mogliśmy przeprowadzić skuteczną windykację. 

 

Istnieją firmy "kupujące" wierzytelności w ciemno bez profesjonalnego wywiadu gospodarczego. Nie płacą one zwykle umówionej kwoty w dniu zawarcia umowy. Określona procentowo należność zostaje wypłacana klientowi w miarę postępu windykacji lub po jej zakończeniu. Czasem działanie takie jest skuteczne, a niekiedy nasza sprawa ginie przykryta aktami spraw lepiej rokujących i do odzyskania nie dochodzi. 

 

Sprzedaż długu to ostateczność w sytuacji, w której zaniedbamy swoje sprawy ponad dopuszczalną granicę. Musimy się wtedy liczyć z tym, że otrzymana zapłata za wierzytelność będzie bardzo niska lub długu nie odzyskamy w żadnej części. 

 

Nie traćmy jednak nadziei, nawet w sprawach najtrudniejszych mamy się do kogo zwrócić o pomoc i konsultację za którą nic nie zapłacimy...

 

Zawsze do usług!

 

Wojbór Śladnik

specjalista ds. wywiadu gospodarczego,

bezpieczeństwa biznesowego i windykacji.

 

wywiad gospodarczy , windykacja należności  , sprzedaż kupno długu , bezpieczeństwo biznesu , ochrona dłużnika